Läs- och skrivsvårigheter

Anpassad utbildning

Vi har anpassad utbildning för dig som har läs- och skrivsvårigheter.

Vi gör även utredningar för att kunna ansöka om förlängd skrivtid eller muntliga prov.

Ta kontakt för mer information.