Utbildningsplan B

Övning
1. Körställninga: stol och bälte
b: reglage
2. Inledande manövreringa: start och stannande
b: krypkörning och styrning
3: Växlinga: uppväxling
b: bromsning
c: nedväxling
4. Lutninga: motlut
b: medlut
5. Manövreringa: backning
b: vändning
c: parkering
6. Funktion och kontrolla: säkerhetskontroll
7. Samordning och avsökninga: avsökning och riskbedömning
b: samordning c: acceleration d: bromsning
R1: RiskettanTeori
8. Mindre samhällea: avsökning och riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: väjningsregler
9. Mindre landsväga: avsökning och riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: väjningsregler
e: järnvägskorsning
10. Stada: avsökning och riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: väjningsregler
e: trafiksignal
f: enkelriktad trafik
g: cirkulationsplats
h: vändning och parkering
11. Landsväga: avsökning och riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: påfart och avfart
e: omkörning
f: vändning och parkering
12. Högfartsväga: avsökning och riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: mitträckesväg
13. Mörkera: avsökning och riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: möte
d: omkörning
e: parkering
f: nedsatt sikt
14. Halt väglaga: olika typer av halka
b: utrustning och hjälpsystem
c: körning i halt väglag
Riskutbildning 2Riskutbildning 2 på bana
15. Utbildningskontrollera: tillämpad stadskörning
b: tillämpad landsvägskörning
c: utbildningskontroll